Untitled-3

 


 

Dark_Side of the Tour
Gr_und
Berlin 2017

 

 

WYRZEŹB MÓJ AUTOPORTRET / TOTEM
Poznań 2016

 

 

GRA // THE GAME
Galeria Sztuki im. Jana Tarasina / City Art Gallery in Kalisz
15.10-29.11.2015

Używając elementów otwartej rzeźby, mieszkańcy Kalisza mogli wziąć udział w Grze. Mając nadzieje na zwycięstwo zostali zgrywalizowani i przez to wciągnięci w opowieść o nagrodach. Każda wygrana stanowiła przyczynek do opowieści o codziennych zmaganiach z oporem materii  i przestrzeni.

 

 

 

 

 

 

PERFORMANCE FESTIVAL MALAMUT
Ostrava, Czech Republic, October 2015

 

 

PAMIEĆ MIEJSCA / THE MEMORY OF SPACE
Solo show & site specific project
19.09-03.10.2015
Galeria Belbuk, Szczecinek

 

 

MGŁA // FOG
performance, Squat Od:zysk , Poznań 2015

Łukasz Trusewicz mgła/fog

 

 

PERFO !
Haihara Art Centre, Tampere Finland 2015

 

 

PERFONAUCI / PERFONAUTS
Performance, Włącz Łazarz, Poznań 2015

 

 

SKAL !
Performance Art Links Stockholm
PALS PLAY TAG: PART 1, Poland-Sweden; Stockholm 2015

 

 

30
Performance, Perfex/Galeria Raczej 2014

 

 

 

PERFORMANCE
Transfer point // Month of Performance Art – Anthology, Berlin 2015
Review by Ben Carey

 
 
 

PERFORMANCE
PAO Festvial Oslo, Norwegia 2014

 

Photo. Monika Sobczak Performance Photography
 
 
 

CZERWONY PUNKT, LINIA/ RED POINT, LINE
Performance, Zemsta, Poznań 2014

 

 

PERFORMANCE
Republika Sztuki Tłusta Langusta, Poznań Wzywa Performerów, 2014

PERFORMANCE
Month of Performance Art, Berlin 2014

https://youtu.be/RdS348an_DE
 
 
 
 
 
 

ZJEDNOCZENIE/UNION
video-performance, Koszalin, Jastrowie 2014

Proletariusze wszystkich krajów łączcie się! Na placu przed Koszalińską pocztą główną gromadzi się garstka emerytów. Nie mają już siły maszerować w pochodzie. Zresztą nikt by już im na to nie pozwolił. Dogorywa ostatnia garstka wiernych „towarzyszy”,  a wraz z nimi totalitarna idea którą budowali. Ofiary rzezi poszły ma marne, eksperyment się nie udał. System zapadł się pod ciężarem własnej niewydolności ekonomicznej. Krew, pot i łzy – wszystko na darmo.

A couple of pensioners is gathering at the square in front of the main post office in Koszalin. It’s difficult for them to follow the march. Nobody would let them do that, anyway. The last handful of the loyal “comrades” and the totalitarian idea which they were building are passing away. The victims of the massacre have gone to waste, the experiment didn’t succeed. The system collapsed under its own economic inefficiency. Blond sweat and tears- all for nothing.
transl./tłum. Aleksandra Hamrol

https://youtu.be/qU_uW7KU85g
 
 

LINIA/LINE
Wystawa indywidualna i performance/ solo show & performance, Galeria Scena, Koszalin 2014

„Tytuł projektu LINIA odnosi się wprost do performance podczas którego Łukasz Trusewicz ułoży linię z pociętych, nielegalnych banerów pomiędzy Galerią Scena a Centrum Kultury 105. Ta efemeryczna akcja jest istotą działań artysty i jest komentarzem do nowej rzeczywistości, która eksplodowała w Polsce po roku 1990 kiczem, chaosem i sobiepaństwem – krótko mówiąc bałaganem w przestrzeni publicznej. Projekt przygotowany do Koszalina nawiązuje do działań aktywistów, którzy zrywają nielegalne plakaty i reklamy zaśmiecające przestrzeń publiczną. Artysta ułoży linię poprzez park łącząc ze sobą bardzo ważne miejsca, budujące tożsamość miasta, a zarazem dwa miejsca ekspozycji wystawy. Linia będzie też rodzajem zaproszenia do odwiedzenia tych miejsc oraz intrygującym przyczynkiem do zboczenia z utartej ścieżki którą podążamy na co dzień. Wytyczenie linii łączącej dwie instytucje kultury poprzez zabytkowy park i pomniki będące ważnymi śladami lokalnej historii jest zapisem symbolicznej trasy szlakiem budowy tożsamości kulturowej Koszalina i jednocześnie zwróceniem uwagi na liczne zagrożenia i pułapki grożące procesowi kształtowania tożsamości przestrzeni miejskiej. Uzupełnieniem performance będzie prezentacja w Galerii Scena niepokojącego obiektu oraz dokumentacji filmowej z akcji miejskich autorstwa Trusewicza. W holu Centrum Kultury 105 planujemy pokaz filmu wideo dokumentującego wypowiedzi ulicznych aktywistów, którzy zrywają nielegalne plakaty oraz film o Pive – tagerze – który został złapany przez policję i stał się obiektem zainteresowania mediów.” Ryszard Ziarkiewicz – tekst do wystawy

„The title of the Project LINE refers to the performance during which Lukasz Trusewicz lays a line made of cut, illegal banners between Galeria Scena and Centrum Kultury 105. This ephemeral action exemplifies the artist’s activities and provides a commentary on the current reality which has exploded with kitsch, chaos – simply a mess in the public space in Poland after the 1990. The project prepared for Koszalin refers to the actions of the activists who tear off illegal posters and advertisements that litter the public space. The artist is laying the line across the park joining very important places, which stand for the identity of the city, and the two exhibition places. It is a kind of invitation to the places and an intriguing reason to stray from the path we follow every day. The line between the cultural institutions across the old park and the monuments, important traces of the local history, is a recording of Koszalin’s cultural identity, and it also shows various dangers threatening the development of  the public space. The performance will be supplemented by a presentation of a disturbing object in Galeria Scena and a documentary about Trusewicz’s urban actions. We have also planned to show a documentary consisting of the comments of the street activists who tear off illegal posters, and a film about Pive-tager, who was caught by the police and became the object of media interest.” Ryszard Ziarkiewicz – curator of theScena Gallery.
transl./tłum. Aleksandra Hamrol

Linia/Line, fot. Weronika Teplicka

 
 

NIENAWIŚĆ / HATE
video-performance, Poznań 2014

Pośrodku niczego lądują kosmici. Przekonują, tłumaczą, namawiają, a nawet definiują. Sztuka. Ma ona trafić pod strzechy i w wildeckie bramy. Ma być dla was i dla nas.Ma stać się  źródłem inspiracji, a nawet hobby gospodyni domowej; sposobem na relaks niczym robienie na drutach. Wyraziste postaci i przekaz, a naiwność godna pozazdroszczenia.

https://youtu.be/eMtbVJe89wQ
 
 
 

PERFORMANCE
Body PlasticityArt Now Live Studio, Beijing, China 2014

 

 

LIMES 
Performance, Od:zysk, Stary Rynek, Poznań 2014

Akcja Limes podejmowała próbę połączenia dwóch miejsc odległych znaczeniowo i topograficznie. Materiał stanowiący budulec działania pochodzi z recyklingu zaśmiecających krajobraz reklam. Performance odnosi się do dwóch wiążących się ze sobą problemów: nadprodukcji informacji oraz braku absorpcji przekazywanych komunikatów, które w rezultacie prowadzą do powstania niezrozumiałego szumu. Wyznaczenie linii, która jednocześnie łączy, tworząc drogę, jak i dzieli, budując granicę tworzyć będzie tytułowy limes.

Limes (latin) tries to connect two locations which are distant in substance and in topography. The material used in the action is made by recycling of adverts which are littering the urban landscape. The performance refers to two related issues: overproduction of information and the lack of absorption of its message, what eventually lead to meaningless noise. By building the line which simultaneously is a new path and connection as well as a border, the Limes will be created.

 
 
 MONUMENT
Performance, Centrum Promocji Młodych, Częstochowa 2013

TUNEL
Video, 1min38s, Poznań 2013
Każdy chce pozostawić po sobie „Ślad”. Niestety bywa on łatwy do zmycia.

KROKI / STEPS
video-performance, 8min47s, Poznań 2013
Popękany chodnik staje się niezwykłym miejscem, drogą pełną przeszkód wymagającą wykonywania dziwnych kroków i nagłych zmian kursu. 

POZOOSTAŁOŚCI / REMANANT
Performance
Outer Spaces – Urban Forest, Stare Zoo Poznań 2013

Zoo jest miejską namiastką egzotyki i dzikiego lasu. Zwierzęta, mimo że pozbawione naturalnego otoczenia, intrygują nas swoją bliskością niemal niemożliwą w naturalnym środowisku. Radykalna zmiana XIX wiecznego przekonania o tym, że człowiek może ujarzmiać naturę według własnych potrzeb, odwrócić bieg rzeki i ograniczyć przestrzeń życiową tygrysa do niewielkiej klatki sprawiła, że takie miejsca jak Stare Zoo muszą dziś przyjmować nowe funkcje, dostosowywać się do zmieniających się czasów i standardów. Działanie odbyło się w opuszczonej przestrzeni ogrodu zoologicznego. W odniesieniu do zwyczajów mieszających tam uprzednio dużych zwierząt, w miejscach działania, wygenerowany został ruch, który zredefiniował i nadał temu miejscu, nowe tymczasowe znaczenie. Performance nie był krytyką miejsca, a jedynie refleksją nad zmieniającym się na przestrzeni czasu podejściem do kolejnych „okazów”. Stawiał pytania, o to kto obserwuje , a kto jest obserwowanym.

ZNIKAM / I DISAPPEAR
Performance
Galeria Sztuki Współczesnej MD_S, Wrocław 2013
I DISAPPEAR
Gallery of Contemporary Art MD_S, Wroclaw 2013

PROSTOWNIK
Video-performance
Poznan 2012

 

Praca Prostownik powstała w 2012 roku, w parku znajdującym się nieopodal Teatru Wielkiego (Opery) w Poznaniu. Video składa się dwóch zestawionych ze sobą  symultanicznie sytuacji odnoszących się do tej samej przestrzeni miejskiej. Wykonany performance przedstawia z góry skazaną  na porażkę próbę wyprostowania krzywego pomnika patrona parku i teatru, Stanisława Moniuszki. Stara się dotknąć paradoksu zapomnianego miejsca, którego celem jest upamiętniać. To zapomnienie wydobywa też to miejsce z szeregu podobnych, niczym się nie wyróżniających i stanowi o jego wyjątkowości. Praca nawiązuje również do kwestii krótkotrwałości naszej pamięci w kontekście aktualnych problemów społecznych i protestów. Tłem dźwiękowym i wizualnym do wykonanej interwencji stała się uchwycona w miejscu działania demonstracja służb mundurowych.

 „Prostownik”  was made in 2012  at the park  close to The  Grand Theatre (Opera House) in Poznan. The video is made up of two  simultaneously juxtaposed situations, in  relation to the same urban space. The performance presents an attempt at straightening the crooked statue of park and theater patron, Stanislaw Moniuszko, which is doomed to be a failure. This video tries to touch on the paradox of a forsaken place, which aims to  act as memory. The sense of oblivion is what makes this place unique and matches it from with a series of similar, not distinctive locations. The artwork also refers to ephemeral nature of our memory in the context of current social problems and protests. The audio and visual background of “the intervention” is made by a demonstration of  uniformed services at the place of  action. 

 https://youtu.be/Z5A-asd5EnA
 
 

PERFORMIĘS / PERFORMEAT
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Performance Navinki, Muzeum Sztuki Współczesnej, Mińsk, Białoruś, 2012
International Performance Art Festival Navinki, Museum of Contemporary Art, Minsk, Belarus, 2012

 
 
 

1 ZL  / ONE PLN
Konteksty – II Festiwal Sztuki Efemerycznej w Sokołowsku, 2012
Contexts 2012 – The 2nd Sokolowsko Festival of Ephemeral Art, 2012

PRZEPŁYW/PERFAZJA
FLOW/PERFASIA
Nowe Sytuacje, Maltafestival Poznań 2012
New Situations, Maltafestival Poznan 2012

Więcej o projekcie: http://www.galeria-raczej.blogspot.com/p/flowprzepyw-nowe-sytuacje-malta.html

https://youtu.be/olqHRE3TCYE

 

UZIEMIENIE/GROUND
Performance
XIV Międzynarododwy Festiwal Sztuki Interakcje, Piotrków Trybunalski, 2012
XIV International Art Festival Interakcje, Piotrków Trybunalski, 2012

SPŁAW
Performance/Video-performance
Szczecinek 2012

Obserwując powolną przeprawę, wręcz monumentalnej w skali rzeźby nurtem niewielkiej rzeki, jesteśmy również świadkami rozstania się twórcy z wykonaną przed laty pracą. Stopniowo, coraz głębiej zatapiając się w wodzie, rzeźbiarski portret przepływa przez teren rodzinnego miasta autora, aby ostatecznie, w otoczeniu bagnistej łąki, zniknąć pod przeźroczystą taflą. Miejsce akcji to Smentowo przez „en”. Peryferyjna przestrzeń uniwersalna, miejsce wszędzie i nigdzie. Na brzegu rzeki pojawiają się ludzie, śledzący wzrokiem oddalającą się formę. Nie oni są tu jednak najważniejsi; ani dzieci zafascynowane niecodziennym zjawiskiem, ani przypadkowi przechodnie. Nawet nie sam artysta, który podążając drugim brzegiem, nie mogąc rozstać się ze swoim dziełem, na końcu próbuje je jednak ratować. Bohaterem jest tutaj bowiem sama woda, która powoli napełnia rozświetlającą pozimową szarość formę. Woda, która manifestuje tonięcie jako długi i postępujący proces, będący polem walki statyki z dynamiką. Obiekt, mijając się ze swoim pierwotnym przeznaczeniem, płynie początkowo szybko i z niezwykłą lekkością. Wyrazisty i odznaczający się kolorem, z czasem poddaje się zawirowaniom nurtu i staje się jedynie ledwo widocznym punktem. Pojawiające się na końcu filmu przekleństwo podsumowuje niefortunne zmagania z żywiołem. A łeb nadal boli tak samo.

Agnieszka Szablikowska

 
 
 

ZNIKAM / I DISAPPEAR
Performance, Festiwal Performance Platform, Galeria Labirynt, Lublin 2011

O
Performance
EPAF, European Performance Art Festival, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa 2011

PŁOT / FENCE
Video-performance
Poznań 2011

Akcja polegała na przejściu ścieżką w kierunku Parku Dąbrowskiego za Starym Browarem w Poznaniu. Znajdujące się w tym miejscu ogrodzenie będące dziełem japońskiego artysty, zostało wytyczone bez uwzględnienia otoczenia – istniejących wcześniej alejek, zamieniając miejsce mające służyć wypoczynkowi w komunikacyjną barierę.

 
 
 

69
Video-Performance
Poznań 2011

Działanie jest miejską interwencją polegającą na odwróceniu płaszczyzny stworzonej przez reklamowe plakaty. Jest to przekształcenie obiektu promocyjnego w przestrzeń potencjalnej kreacji artystycznej. Biała płaszczyzna powstająca w na miejskim murze zachęca do twórczej ekspresji, choć może również pozostać niezauważona. Tworzy miejsce ewentualnej kreacji, konkurencyjne względem samego muru.

https://youtu.be/UidaXKcVY5A

ZAMIAST/INSTEAD 
Dni Sztuki Performance/Tydzień Sztuki Aktualnej we Lwowie
Lwów, 2010
Days of Performance Art/Week of Actual Art in Lviv
Lviv, 2010

 
 

NIC/NOTHING
Performance
Galeria Bielska BWA, Bielsko Biała 2010

22.05
Poznań 2010
Video, obiekt.
Poznan 2010
Video, object.

https://youtu.be/yV1DGO0kWro
 

KOMAR/MOSQUITO
video-performance
Galeria Raczej,Poznań 2010

Summer holiday, dreamed-of leisure time. The long-awaited idyll, in its reality becomes a horror. Excessive expectations, swarms of mosquitoes, black flies and midges. Disillusion is in the pain that brings back to reality.

https://youtu.be/BlzzHtd9iA0

 

Reklamy