Łukasz Trusewicz

Ur.1984r. Absolwent Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego (ASP) w Poznaniu. W swoich działaniach artystycznych wychodzi z doświadczenia rzeźby i instalacji, przenosząc je na grunt akcji performatywnych oraz miejskich  interwencji. Interesuje się kwestiami społecznego odbioru sztuki oraz potencjału pamięci historycznej tkwiącego w różnych przestrzeniach. Inspirują go przestrzenie peryferyjne, miejsca których znaczenie zostało zapomniane lub zmienione przez destrukcyjny wpływ działania czasu i człowieka. Interesuje się również rolą zbiorowości i odbiorcy w procesie kształtowania działania i obiektu artystycznego. Autor rewitalizacyjnych projektów kulturalno- społecznych, pomysłodawca inicjatywy Otwartej Strefy Kultury;  której założeniem jest utworzenie dzielnicy kulturalno-artystycznej na terenie poznańskiego Łazarza poprzez wykorzystanie lokalnego potencjału oraz międzynarodowego projektu rzeźby społecznej babelproject.eu. Jest również pomysłodawcą i jednym z prowadzących Galerii Raczej w Poznaniu – przestrzeni dedykowanej sztuce performance i projektom performatywnym.

Wykształcenie:

 •  2010 Uniwersytet Artystyczny (Akademia Sztuk Pięknych) w Poznaniu, Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych

Wybrane wystawy i festiwale:

 • Iamesh Ephemeral Art Meeting, Księgarnia/Wystawa, Kraków, 2016
 • Supermarket Independet Art Fair 2016, Instalacja Performatywna, Sztokholm 2016
 • GRA, Wystawa indywidualna, Galeria Sztuki im. Jana Tarasina , Kalisz 2015
 • PERFORMANCE FESTIVAL MALAMUT, Ostrava, Czechy, 2015
 • PAMIEĆ MIEJSCA Wystawa indywidualna & site specific project, Galeria Belbuk, Szczecinek 2015
 • PERFO Performance Festival, Centrum Sztuki Haihara, Tampere Finlandia 2015
 • Perfonauci, performance w ramach Włącz Łazarz- Otwarta Strefa Kultury, Poznań 2015
 • performance Skål, Performance Art Links Stockholm , PALS Play Tag Part1, Stockholm 2015
 • Month of Performance Art Berlin, 2015
 • performance Ruch, festiwal Nowa Siła Kuratorska, Poznań 2015
 • PAO Festival 2014, Oslo, Norwegia 2014
 • Czerwony punkt, linia, performance, Zemsta, Poznań 2014
 • Poznań Wzywa Performerów, Festiwal Poznań Wzywa, Republika Sztuki Tłusta Langusta,  2014
 • Month of Performance Art Berlin, Nie tylko, MPA-B HUB, Berlin, Niemcy  2014
 • Linia, Wystawa indywidualna & performance, Galeria Scena, Koszalin 2014
 • Body Plasticity Live Art Exhibition, Art Now Live Studio, Pekin, Chiny 2014
 • 3 Dni , Peformance TheKonstrukt, Ptapty, Poznań 2014
 • Limes, Od:zysk, Stary Rynek, Poznań 2014
 • Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko 7, Bałtycka Galeria Sztuki w Słupsku, 2013
 • Kripatura, Performance Słodkie, Klub Dragon, Poznań 2013
 • Outer Spaces Urban Forest, Performance Pozoostałości, Stare Zoo, Poznań 2013
 • Inwazja Barbarzyńców, Performance, Acker Stadt Palast, Berlin 2013
 • Performance/Wykład performatywny, Month of Performance Art in Berlin, 2013
 • Market Art Festival, Video-performance, Słodownia Stary Browar, Poznań 2013
 • Performance, Galeria Sztuki Współczesnej,  MD_S Wrocław, 2013
 • Perfo Art Day, Centrum Promocji Młodych, Częstochowa 2012
 • Konteksty – II Festiwal Sztuki Efemerycznej w Sokołowsku, 2012
 • International Performance Art Festival Navinki, Museum Sztuki Współczsnej, Mińsk, Białoruś, 2012
 • Projekt Flow/Przepływ, Nowe Sytuacje, Maltafestival, Poznań, 2012
 • 8. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wizualnej Inspiracje- Apocalypse,Wystawa „Koniec”, Szczecin, 2012
 • Perfidia Perfearance II, Galeria XXI, Warszawa 2012
 • XIV Międzynarodowy Festiwal Interakcje, Piotrków Trybunalski, 2012
 • Festiwal Inwazja Barbarzyńców, Poznań, 2012
 • Międzynarodowy Festiwal EPAF, CSW, Warszawa, 2011
 • Festiwal Performance Platform, Galeria Labirynt, Lublin 2011
 • Performance Zamiast, Festiwal Dni Sztuki Performance, Lwów, 2010
 • 22.05 Praca Dyplomowa, Wystawa Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych,  Międzynarodowe Targi Poznańskie, 2010
 • Performance Nic, Premedytacje, BWA, Bielsko- Biała, 2010
 • Performance 2012 Galeria Rotunda, ASP Poznań ,2010
 • Performance Wyjście, Ze sztuką – wobec sztuki / Chopin, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko 2009
 • Schyłek wszystkiego, Galeria Scena, Koszalin, 2009
 • Festiwal Kultury Studenckiej Artenalia, Stara Rzeźnia, Poznań, 2009
 • Komiksowość Fabryka Sztuki Łódź, 2009
 • Wystawa pokonkursowa, Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej, Galeria ASP, 2009, Poznań ArtAtak , Stara Drukarnia, Poznań, 2009
 • Petroglify ,wystawa indywidualna, El Ar, Sudan, 2009
 • Sacrokołchoźnik, wystawa indywidualna, Galeria Rotunda, ASP Poznań 2008
 • Wakacje karaluchów ,wystawa indywidualna, Galeria Farma ASP Poznań, 2008
 • Kaktus IV – ostatnia kerwewee,wystawa indywidualna, Galeria Farma ASP Poznań, 2007
 • Pożegnanie z Ogrodem Smoka, Międzynarodowy Festiwal Malta, Poznań, 2006
 • INWAZJA ! ,wystawa indywidualna,  Galeria Farma ASP Poznań, 2006

 Udział w warsztatach, konkursach:

 • Prowadzenie warsztatów performance  „Kalisz, żalisz się czy chwalisz” – Galeria Jana Tarasina w Kaliszu 2015
 • Prowadzenie warsztatów performance, projekt LOKALSI, Galeria Arsenał Poznań 2014
 • TWORZENIE WE WSPÓŁDZIAŁANIU. Przestrzeń. Ciało. Kamera. Warsztaty mistrzowskie  dla artystów. Prowadzenie: Grzegorz Kowalski, Artur Żmijewski Asystenci: Julia Bui-Ngoc, Tomas Rafa, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa 2013
 • Warsztaty BMW/Art/Transformy 2012, Opera Narodowa w Warszawie, 2012
 • Warsztaty Artysta- Kurator-Obywatel z Arturem Żmijewskim, Stanisławem Rukszą, Joanną Erbel, organizatorzy: Katarzyna Czarnecka, Marek Glinkowski, ASP, Poznań 2010
 • I nagroda w Konkursie na projekt i realizację pomnika Prezydenta Miasta Poznania Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka, Fundacja Rozwoju Miasta Poznania, Poznań 2010
 • I nagroda w I Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej, im. prof. J. Kopczyńskiego,
 • Warsztaty Ze sztuką – wobec sztuki / Chopin, Organizator: Janusz Bałdyga, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko, 2009
 • Warsztaty Kaja Project, Ibbenburen, sierpień 2009, Niemcy
 • Ekspedycja archeologiczna w Sudanie w ramach V sezonu badawczego rejonu IV katarakty polskiej stacji badawczej w Kairze, 2009
 • Warsztaty ZETPETE prowadzone przez Joannę Rajkowską, organizatorzy : OBScurators ( Agata Rogoś, Krzysztof Łukomski), ASP, Poznań 2008

Galeria Raczej: www.galeriaraczej.wordpress.comŁukasz Trusewicz

B.1984. Graduated from University or Arts in Poznan, faculty of Sculpture and Performing Art in Poznan, Poland in 2010. The experience of sculpture, installation and performance art, just as interest in the impact of art on an urban zone, led him to projects and actions in the public space. In his artistic practice interested in such issues as  public perception of art and historical memory potential inherent in different spaces. By using a simple means and gestures tries to raise the problems such as oblivion and exclusion, aggression and domination. He’s intrigued by the peripheral spaces, the places which meaning has been forgotten or changed by the devastating effects of time and man .He is also the originator and one of the curators of Raczej Gallery in Poznan dedicated to promotion  of  the performance art.

Education:

 • 2010, University or Arts in Poznan, faculty of Sculpture and Performing Art in Poznan, Poland 

 Selected festivals and exhibitions:

 

 • Iamesh Ephemeral Art Meeting, Księgarnia/Wystawa, Cracow, Poland,  June 2016
 • Performative Installation at Supermarket Independent Art Fair, Stockholm 2016
 • GRA solo show, City Art Gallery in Kalisz, Kalisz 2015
 • PERFORMANCE FESTIVAL MALAMUT, Ostrava, Czech Republic, 2015
 • The Memory of the space, Solo show & site specific project, Galeria Belbuk, Szczecinek 2015
 • PERFO! , Haihara Art Centre , Tampere Finland 2015
 • Perfonauts, performance as a part of  Włącz Łazarz- Otwarta Strefa Kultury, Poznań 2015
 • performance Skål, Performance Art Links Stockholm , PALS Play Tag Part1, Stockholm Sweden 2015
 • Month of Performance Art Berlin, 2015
 • performance Movment, Nowa Siła Kuratorska, Poznan 2015
 • PAO Festival 2014, Oslo, Norwey 2014
 • The red point, line. performance, Zemsta, Poznan 2014
 • Poznań Wzywa Performerów, Festival Poznań Wzywa, Performance in  Republic of Art Tłusta Langusta, Poznan 2014
 • Month of Performance Art Berlin, Not Only, MPA-B HUB,  Germany, 2014
 • Line, solo show & performance, Galeria Scena, Poznan 2014
 • Body Plasticity Live Art Exhibition, Art Now Live Studio, Beijing, China 2014
 • 3 days, Perfromance, TheKonstrukt, Ptapty , Poznan 2014
 • Limes, Performance, Od:zysk, old market square, Poznan 2014
 • 7. Fish Eye Young Art Biennial ,  Baltic Contemporary Art Gallery in Słupsk 2013
 • Kripatura, Performance „Sweet” , Club Dragon, Poznan 2013
 • Outer Spaces-Urban Forest Festival, Performance, The Old Zoo, Poznan 2013
 • Invasion of the Barbarians,Performance Erdung, Acker Stadt Palast, Berlin 2013
 • Performance and performative lecture, Month of Performance Art in Berlin, 2013
 • Market Art Festival, Video-performance, Słodownia Stary Browar, Poznan 2013
 • Performance, Gallery of Contemporary Art,  MD_S Wrocław 2013
 • Perfo Art Day, Centre for the promotion of young, Częstochowa Museum,  2012
 • International Performance Art Festival Navinki, Museum of Contemporary Art, Mińsk, Belarus 2012
 • Contexts 2012 – The 2nd Sokolowsko Festival of Ephemeral Art, 2012
 • PerfAsia Project, Flow/Przepływ, New Situations, Maltafestival, Poznan, 2012
 • 8. International Festival Inspirations – Apocalypse, „The End” Exhibition, Szczecin, 2012
 • Perfidia Perfearance II, Galeria XXI, Warszawa 2012
 • XIV International Art Festival Interakcje, Piotrków Trybunalski, 2012
 • Invasion of the Barbarians Festival,, Poznań, 2012
 • International Festival EPAF, Centre of Contemporary Art, Ujazdowski Castle, Warszawa, 2011
 • Performance Platform Festival, Labirynt Gallery, Lublin 2011
 • Performance Instead, Days of Performance Art, Week of Actual Art in Lviv, 2010
 • 22.05 Master’s diploma workDiploma Exhibition of the Academy of Fine Arts, Poznan International Fair, 2010
 • Performance Nothing, Premedytacje, BWA Gallery, Bielsko- Biała, 2010
 • Performance 2012 , Rotunda Gallery, ASP Poznań, 2010
 • Performance Exit – Chopin, Centre of Polish Sculpture, Orońsko, 2009
 • End of Everything, Scena Gallery, Koszalin, 2009
 • Artenalia – Students Culture Festival, Stara Rzeźnia, Poznań, 2009
 • Komiksowość, Fabryka Sztuki Łódź, 2009
 • Biennial of Small Sculptural Forms, ASP Gallery, Poznań 2009
 • ArtAtak, The Old Printing-house, Poznań, 2009
 • Petroglify , El Ar, Sudan, 2009
 • Sacrokołchoźnik, Rotunda Gallery, ASP Poznan, 2008
 • Holiday of cockroaches,Farma Gallery, ASP Poznań, 2008
 • Cactus IV – the last kerwewee, Farma Gallery ASP Poznań, 2007
 • Farewell to the the Garden of the Dragon, Międzynarodowy Festiwal Malta, Poznań, 2006
 • Inwasion!  Farma Gallery, ASP Poznań, 2006

 Workshops, competitions:

 • Performance workshops teacher – City Art Gallery in Kalisz, Poland 2015
 • Performance workshops teacher – LOKALSI project, Galeria Arsenał Poznań 2014
 • BMW/Art/Transformy Workshops, National Opera House in Warsaw, 2012
 • CREATING THROUGH COLLABORATION. Space. Body. Camera. Summer master workshops programme for artists.
  Workshop leaders: Grzegorz Kowalski, Artur Żmijewski,  CCA Ujazdowski Castle, Warszawa 2013
 • Workshops Artist-Curator-Citizen with  Arture Żmijewski, Stanisław Ruksza, Joanna Erbel, ASP, Poznań 2010 
 • First prize in the competition for the design and realisation of the monument to the President of Poznan Wojciech Szczesny Kaczmarek, Foundation for Urban Development, Poznan 2010
 • First prize in the Biennale of Small Sculptural Forms 2009
 • Workshops Ze sztuką – wobec sztuki / Chopin with Janusz Bałdyga, Center of Polish Sculpture, Orońsko 2009
 • Workshops Kaja Project, Ibbenburen, Niemcy, 2009, 
 • Archaeological expedition in Sudan, 2009
 • Workshops ZETPETE with Joanna Rajkowska, 2008, ASP Poznań

 Raczej Gallery: galeriaraczej.wordpress.com

Reklamy